Wettelijk minimumloon verhoogd per 1 juli 2014


De bedragen van het wettelijk minimumloon worden per 1 juli 2014 met 0,65% verhoogd

Het wettelijk minimum loon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagd per 1 juli 2014:

-minimum maandloon € 1495,20

-minimum weekloon € 345,05

-minimum dagloon € 69,01

Bron: Rijksoverheid